מכיוון שכל אדם מגיע עם המוח של עצמו,
וכל אדם הוא אחד, יחיד ומיוחד:

במסגרת המפגש ניתן ייעוץ לצרכים הנדרשים תוך כדי התהליך, הייעוץ מלווה בתרגילים מעשיים ובהדרכה מתאימה למקרה האישי.

הרצאות מוח ולשמוח